Oferta

Obsługa inwestycji budowlanych

Kompleksowa obsługa prawna kontraktów budowlanych jest jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze i doradztwie dla podmiotów realizujących inwestycje budowlane. W toku realizacji różnych robót reprezentowaliśmy wszystkich uczestników procesu budowlanego: zamawiających, wykonawców i podwykonawców (także podmioty realizujące inwestycje w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC).

Profesjonalna pomoc prawna pozwala na bezpieczną realizację procesu inwestycyjnego i minimalizuje ryzyka związane z nieprzewidywanymi zdarzeniami na budowie. Nasi Klienci niejednokrotnie przekonali się, że właściwa i szybka reakcja na pojawiające się zagrożenia kontraktowe pozwala na uniknięcie eskalacji wzajemnych roszczeń, a w konsekwencji sporów sądowych.


Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W zakresie naszych usług znajduje się w szczególności:

  • negocjacja warunków umów o roboty budowlane, analiza SIWZ oraz wskazywanie ryzyk kontraktowych w zawieranej przez strony umowie;
  • doradztwo w zakresie działań koniecznych do minimalizacji zagrożeń faktycznych i prawnych w trakcie realizacji inwestycji;
  • bieżące doradztwo oraz pomoc prawna w trakcie robót budowlanych;
  • analiza roszczeń dotyczących robót dodatkowych, zamiennych, dodatkowych płatności, wydłużenia terminu realizacji inwestycji etc.;
  • uczestnictwo w naradach budowy oraz innych spotkaniach związanych z realizacją kontraktu;
  • reprezentacja Klientów w sporach sądowych w zakresie roszczeń związanych z realizowanymi robotami.