Oferta

Mediacje

Obawiasz się skutków wyniszczającej walki rozwodowej? Nie wiesz, jak porozmawiać z pracodawcą o mobbingu w firmie? Od kilku lat walczysz z sąsiadem o przebieg granicy?

Brak umiejętności komunikacyjnych jest częstym powodem wikłania się w procesy sądowe. Tymczasem po kilkuletnim procesie sądowym bywa, że nawet wygrana strona nie czuje satysfakcji - korzystny dla niej wyrok często zostaje wydany na zgliszczach. We wzajemnych relacjach stron pozostaje na długo wyłącznie wzajemna wrogość, a odbudowa jakichkolwiek kontaktów prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwa.


Rozsądną alternatywą dla sądowej batalii jest mediacja, idealne narzędzie do rozwiązywania wszelkich konfliktów – zwłaszcza tych na podłożu rodzinnym czy sąsiedzkim. Mediacje prowadzi wybrany przez strony zawodowy mediator. To on przywraca, a następnie porządkuje merytoryczną dyskusję między zwaśnionymi stronami, uspokaja emocje i nakłania do skupienia się na rozwiązaniu problemu.


Jakie są zalety mediacji? Przede wszystkim stosunkowo niewielkie koszty (w sprawach rodzinnych maksymalnie 450 zł) i możliwość bezpłatnego zatwierdzenia wypracowanej ugody przez sąd – ma ona wówczas taką samą moc jak wyrok sądu i w razie jej nieprzestrzegania może być egzekwowana przy pomocy komornika. Najważniejsze jednak, że pozwala zachować w miarę poprawne relacje na przyszłość – co jest niezmiernie ważne, gdy konflikt dotyczy małżonków posiadających wspólne dzieci czy sąsiadów widujących się codziennie na ulicy.


Mediacje w naszej Kancelarii prowadzą certyfikowani mediatorzy, wpisani na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku: Joanna Borkowska oraz Paulina Tomaszewska- Nowak.


Więcej informacji o mediacjach znajdziesz na: Mediacje Włocławek