O nas

Joanna Borkowska

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek państwowych i samorządowych.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla podmiotów realizujących inwestycje budowlane, szczególnie w zakresie szacowania ryzyk kontraktowych oraz przeciwdziałania im na możliwie wczesnym etapie (także przy kontraktach realizowanych w oparciu o FIDIC). Posiada duże doświadczenie w obsłudze wszystkich uczestników procesu budowlanego, a także w prowadzeniu sporów sądowych wynikłych z realizacji umowy o roboty budowlane. Reprezentowała zarówno inwestorów, jak i wykonawców oraz podwykonawców robót budowlanych, w tym podmioty działające w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

Aktualnie prowadzi stałą obsługę prawną m.in. jednostki samorządu terytorialnego, jednostki Skarbu Państwa, kilku przedsiębiorstw branży budowlanej oraz spółki gminnej.

W sprawach indywidualnych doradza i prowadzi procesy m.in. z zakresu prawa pracy oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje Klientów w kontaktach z urzędami administracji publicznej, m.in. w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych (decyzje środowiskowe, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę i inne). Pomaga także w szybkim i skutecznym odzyskiwaniu należności pieniężnych.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2011 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Toruniu pod numerem Tr(W)-253. W pracy zawodowej koncentruje się na szybkim i skutecznym rozwiązaniu problemu, kładąc szczególny nacisk na przystępną i rzetelną komunikację z Klientem.

Na stałe współpracuje z portalem „Dzień Dobry Włocławek” (www.ddwloclawek.pl), dla którego redaguje artykuły o tematyce prawnej i społecznej.